Verstaan pasiëntbeskerming as verbruikers in gesondheidsdienste

INHOUDSOPGAWE:

Verstaan pasiëntbeskerming as verbruikers in gesondheidsdienste
Verstaan pasiëntbeskerming as verbruikers in gesondheidsdienste
Anonim

Almal behoort die regte en verpligtinge van verbruikersbeskerming in gesondheidsdienste te ken. Pasiënte as verbruikers moet alles weet wat verband hou met pasiëntbeskerming om hul eie gesondheid te verseker

Om te weet dat verbruikersbeskerming eintlik 'n edele doel het, dit is om praktyke wat een party kan benadeel soveel as moontlik uit te skakel.

Verstaan pasiëntbeskerming as verbruikers in gesondheidsdienste - Alodokter
Verstaan pasiëntbeskerming as verbruikers in gesondheidsdienste - Alodokter

Pasiëntbeskerming sluit beskerming van pasiëntregte in, wat insluit:

 • Reg om 'n dokter te kies
 • Ontvang inligting wat verband hou met die siekte en die behandelingsplan wat deur die dokter voorgestel is
 • Keur behandeling of mediese optrede deur mediese goedkeuring goed
 • Kry gerief, sekuriteit en veiligheid terwyl jy deur 'n dokter behandel word
 • Kry vertroulike mediese inligting
 • Kry vergoeding as die diens of medisyne wat ontvang word, werklik skade aan die pasiënt veroorsaak

Dit is egter belangrik om te onthou dat in die konteks van mediese etiek, die verhouding tussen dokters en pasiënte wetlik en eties verskil van die posisie van die pasiënt as verbruiker in ander aspekte.

In mediese praktyk verskaf dokters dienste in 'n poging om pasiënte te behandel en te behandel, sonder om behandelingsresultate vir die pasiënt se toestand te belowe.

Daarom moet pasiënte en hul gesinne verstaan dat mediese praktyk 'n diens is in die dokter se pogings om behandeling en sorg te verskaf volgens die pasiënt se behoeftes, nie gefokus op die finale resultaat van die diens wat ontvang is nie.

Wat is pasiëntregte?

Pasiëntbeskerming is ook verbonde aan die gesondheidswerkers. Dit word bewys deur die noodsaaklikheid van dokters of ander mediese personeel om mediese goedkeuring (ingeligte toestemming) te verkry wanneer hulle enige mediese aksie op 'n pasiënt wil neem.

'n Geskrewe of mondelinge toestemmingsvorm van die pasiënt moet gegee word nadat die pasiënt 'n volledige verduideliking ontvang het.

Sommige van die dinge hieronder is materiaal wat deur dokters of hospitale aan pasiënte verduidelik moet word:

 • Diagnose en mediese prosedures
 • Die doel van die mediese prosedure en die newe-effekte daarvan
 • Moontlike risiko's en komplikasies
 • Alternatiewe aksies en hul risiko's
 • Prognose van die pasiënt se toestand teen die aksies wat geneem is

Ander dinge wat ook die regte van pasiënte is in die konteks van pasiëntbeskerming, is:

 • Kry 'n volledige verduideliking van die mediese toestand en aksies wat geneem moet word
 • Vra vir menings van ander dokters
 • Kry behoorlike diens en volgens mediese behoeftes
 • Weer mediese behandeling.

Nie net dokters, hospitale of gesondheidsorgverskaffers is ook belangstellendes in die implementering van verbruikersbeskerming vir pasiënte nie.

Die hospitaal is byvoorbeeld verplig om inligting oor die regte en verpligtinge van die pasiënt te verskaf. Daarbenewens is die hospitaal verplig om dienste te verskaf wat menslik, regverdig, eerlik en sonder diskriminasie teen pasiënte is.

Verbruikersbeskerming vir pasiënte sluit ook die pasiënt se reg in om kwaliteit gesondheidsdienste te verkry in ooreenstemming met professionele standaarde en standaard bedryfsprosedures wat deur die regering bepaal is.

'n Ander reg vir pasiënte wat deur die wet gewaarborg word, is om doeltreffende en doeltreffende dienste te ontvang om fisiese, emosionele en materiële verliese te vermy.

Pasiënte het ook die reg om 'n dokter en behandelingsklas volgens hul wense te kies, maar moet steeds die reëls volg wat by die hospitaal geld.

Pasiëntregte wanneer dit in die hospitaal behandel word

Benewens die dinge hierbo, is pasiëntbeskerming hul reg wanneer hulle behandeling in 'n hospitaal ondergaan volgens die regulasies wat in die wet geskryf is, naamlik:

 • Indien enige, dien 'n klagte in oor die kwaliteit diens wat jy kry
 • Vra vir konsultasie oor die siekte aan ander dokters wat 'n Praktyklisensie (SIP) het binne en buite die hospitaal waar behandelingis
 • Kry privaatheid en vertroulikheid van mediese inligting wat verband hou met diagnose van siekte, insluitend mediese rekorddata
 • Kry inligting wat insluit diagnose en prosedures vir mediese behandeling, doelwitte van behandeling en mediese optrede, alternatiewe aksies, risiko's en komplikasies wat mag voorkom, en die prognose van persoonlike toestande vir die aksies wat geneem is en die beraamde koste van behandeling.
 • Gee goedkeuring of weiering van die aksies wat deur gesondheidswerkers gedoen sal word vir die siekte waaraan jy ly
 • Vergesel deur familie wanneer in 'n kritieke toestand
 • Aanbidding volgens godsdiens of geloof solank dit nie ander pasiënte steur nie
 • Kry versekering van veiligheid en sekuriteit tydens hospitalisasie
 • Dien voorstelle, voorstelle en verbeterings in vir die behandeling van die hospitaal af
 • Dag en/of dagvaar die hospitaal as daar vermoed word dat hulle dienste gelewer het wat nie in ooreenstemming met standaarde is nie, hetsy siviel of krimineel
 • Kla oor dienste van die hospitaal wat nie in ooreenstemming is met diensstandaarde deur gedrukte en elektroniese media in ooreenstemming met die bepalings van wette en regulasies

Benewens die beskerming van hul regte, het pasiënte ook verpligtinge wat uitgevoer moet word solank hulle in gesondheidsorgagentskappe behandel word.

Daar word byvoorbeeld van pasiënte verwag om volledige en eerlike inligting oor hul gesondheidsprobleme te verskaf, aan die advies en instruksies van dokters te voldoen, aan die toepaslike regulasies te voldoen waar hulle behandeling soek, en vergoeding te verskaf vir dienste wat ontvang word.

Aanbeveel: