Die belangrikheid daarvan om kindervriendelike skole te skep

INHOUDSOPGAWE:

Die belangrikheid daarvan om kindervriendelike skole te skep
Die belangrikheid daarvan om kindervriendelike skole te skep
Anonim

Die vestiging van kindervriendelike skole is belangrik om te begin om 'n veilige opvoedkundige omgewing te verseker. Daar word beoog dat gewelddadige gedrag in skole, hetsy dit deur volwassenes aan studente of medestudente gepleeg word, na verwagting sal verminder of verdwyn

Gegrond op data van die Indonesiese Kinderbeskermingskommissie (KPAI), is gewelddadige gedrag in skole steeds algemeen. Geweld in opvoedkundige instellings kom nie net op middel- en hoërskoolvlak voor nie, maar ook op laerskoolvlak, selfs in die kleuterskool.

Die belangrikheid daarvan om kindervriendelike skole te verwesenlik - Alodokter
Die belangrikheid daarvan om kindervriendelike skole te verwesenlik - Alodokter

Om geweld in skole te vermy, is dit nodig om kindervriendelike skole te skep met verskeie belangrike aspekte wat in ag geneem moet word.

Psigososiale Aspekte in Kindervriendelike Skole

Kindervriendelike skole moet aandag gee aan die emosionele gesondheid van die betrokke mense, sonder uitsondering. Goeie sosiale interaksies en verhoudings by die skool sal kinders se emosionele en intellektuele ontwikkeling aanhelp.

As hierdie toestande verwesenlik kan word, kan afknouery, seksuele teistering en gewelddadige gedrag op studente vermy word. Gesien vanuit die psigososiale aspek, is daar verskeie aspekte waaraan kindervriendelike skole voldoen moet word, insluitend:

 • Beklemtoon waardes en opvoeding wat die belangrikheid van samewerking prioritiseer, nie net kompetisie om die beste posisie te kry nie
 • Gee geleenthede vir kreatiwiteit
 • Fasiliteer goeie verhouding en kommunikasie tussen onderwysers, studente en ouers
 • Skep 'n warm, vriendelike omgewing, en beklemtoon wedersydse respek
 • Voorkom lyfstraf, intimidasie, teistering en geweld deur beleide of regulasies in skole
 • Voorsiening van gelyke geleenthede aan elke student ongeag geslag, ras en godsdiens

Gesondheidsaspekte in kindervriendelike skole

Pogings om kindervriendelike skole te skep sal nie slaag as hulle nie aandag gee aan die gesondheidselement nie. Daarvoor moet skole die volgende stappe neem:

 • Versekering van 'n gesonde en higiëniese leeromgewing, gekenmerk deur die beskikbaarheid van voldoende skoon watertoevoerfasiliteite, goeie skool- en klaskameromgewing sanitasie, sowel as behoorlike beleide en fasiliteite vir gesondheidsdiensverskaffers in skole (UKS)
 • Die verskaffing van goeie beskerming om kinders te beskerm teen die gevare van fisiese, geestelike en seksuele mishandeling
 • Aanmoediging van die skepping van fisiese en sielkundige gesondheid van studente en onderwysers in skole.
 • Verskaf 'n positiewe leerervaring vir studente by die skool

pogings om kindervriendelike skole te skep

Benewens die bou van 'n bevorderlike omgewing soos hierbo beskryf, moet kindervriendelike skole ook die omliggende omgewing betrek.

Die volgende punte kan as verwysing gebruik word om te sien of die skool kindervriendelik is of nie:

 • Skole moedig die rol van gesinne as primêre versorgers en opvoeders aan. In 'n kindervriendelike skool moet daar goeie samewerking en verhoudings tussen studente, ouers of voogde en onderwysers wees.
 • Die skool gee volle aandag aan die opvoeding en ontwikkeling van studente. In hierdie geval moet skole hul studente aanmoedig om aan alle leeraktiwiteite en aktiwiteite by die skool deel te neem. Die skool het goeie sosiale verhoudings met die omliggende gemeenskap.

Kindervriendelike skole is almal se droom. Om dit te laat gebeur, moet skole verseker dat elke kind in 'n veilige omgewing is, beide fisies en emosioneel.

Daarom vereis dit die betrokkenheid van alle partye, insluitend die studente self, onderwysers, dokters en sielkundiges in skole, ouers of voogde van studente, sowel as die gemeenskap en die regering.

Aanbeveel: